over ons

Over ons


Wij zijn een enthousiast team van 5 gedreven logopedisten.


Onze ervaring en onze werkwijze is optimaal op elkaar afgestemd.


Communicatie binnen ons team is onze grootste troef, we bespreken en evalueren samen. Zo zorgen wij voor een nauwe samenwerking binnen ons team.


Wij vinden een nauwe samenwerking met de school, de leerkrachten en zorgleerkrachten, het ziekenhuis en hun specialisten zeer belangrijk.


Ons team bestaat uit:

Annabel Martens, Coördinator van de praktijk

Celine Cloetens

    Lien De Sterck

   Inez Van Poucke

      Maja Somers

 Wat doet een logopedist?


Een logopedist start een behandeling na grondig voorafgaand onderzoek. De behandeling heeft tot doel stoornissen in het normale communicatiegedrag te voorkomen, te beperken of te verhelpen. De logopedist gebruikt hiervoor specifieke methodes die gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek vanuit geneeskunde, psychologie, opvoedkunde, taalkunde, communicatiewetenschappen en zelfs uit de muziekpedagogie.

Naast de therapie geeft de logopedist ook adviezen en informatie aan de omgeving van personen met spraak-, taal-, stem- en gehoorstoornissen. De logopedist werkt vaak samen met andere deskundigen: een arts, een tandarts, een psycholoog, een leerkracht of een andere paramedicus.

Goede communicatieve vaardigheden en een normale taalontwikkeling zijn in onze communicatiemaatschappij zeer bealngrijk. Voor het overbrengen van informatie, kennis en gevoelens is immers zeer veel communicatie nodig.

Bovendien is taal ook een belangrijke voorwaarde om goed te leren lezen, schrijven en rekenen. Communicatie- en taalstoornissen hebben bijgevolg een negatieve invloed op ons sociaal en emotioneel leven. Vandaar dat wij als logopedisten een belangrijke maatschappelijke rol vervullen.

Wil je meer informatie over logopedie, dan kan je terecht op de website van de Vlaamse vereniging voor logopedisten.