tarieven en info

Wat zijn de tarieven?


Wij zijn geconventioneerde logopedisten en werken volgens de tarieven die door het RIZIV zijn vastgesteld. De tarieven worden soms geïndexeerd of aangepast.

Vanaf 1 juni 2022 gelden onderstaande tarieven:
Al onze logopedisten zijn geconventioneerd.


Wij kunnen een aanvraag indienen voor een logopedisch onderzoek en voor de terugbetaling van logopedische verstrekkingen.

Deze aanvragen en tegemoetkomingen verlopen volgens een aantal wettelijke voorschriften.


  1. U gaat langs bij een geneesheer-specialist. Meestal is dit een kinderarts of Neus-Keel-Oorarts.
  2. Dan volgt het logopedisch onderzoek, onmiddellijk gevolgd door een adviesgesprek. Tijdens dit adviesgesprek worden de verkregen resultaten van het onderzoek besproken.
  3. Daarna stuurt Annabel, de co├Ârdinator van 't logootje, alle documenten naar de betrokken mutualiteit.