tarieven en info

Wat zijn de tarieven?


Wij zijn geconventioneerde logopedisten en werken volgens de tarieven die door het RIZIV zijn vastgesteld. De tarieven worden soms geïndexeerd of aangepast.

Vanaf januari 2019 gelden onderstaande tarieven:


* Voor de logopedische therapie is in veel gevallen terugbetaling mogelijk via het RIZIV. Die bedraagt ongeveer 75% van het honorarium (of 90% voor mensen met het omnio-statuut).

Terugbetalingstarieven binnen de aanvullende verzekering worden door de mutualiteit zelfstandig bepaald en kunnen dus zeer verschillend zijn van mutualiteit tot mutualiteit. Om de voorwaarden van deze aanvullende verzekering te kennen kan u zich dus best informeren bij uw eigen mutualiteit.

opmerking: Het remgeld, het bedrag dat u volledig zelf betaalt, is na indexering hetzelfde gebleven.


Al onze logopedisten zijn geconventioneerd.


Wij kunnen een aanvraag indienen voor een logopedisch onderzoek en voor de terugbetaling van logopedische verstrekkingen.

Deze aanvragen en tegemoetkomingen verlopen volgens een aantal wettelijke voorschriften.


  1. U gaat langs bij een geneesheer-specialist. Meestal is dit een kinderarts of Neus-Keel-Oorarts.
  2. Dan volgt het logopedisch onderzoek, onmiddellijk gevolgd door een adviesgesprek. Tijdens dit adviesgesprek worden de verkregen resultaten van het onderzoek besproken.
  3. Daarna stuurt Annabel, de co├Ârdinator van 't logootje, alle documenten naar de betrokken mutualiteit.Copyright @ All Rights Reserved